Prednášky organizované O4H

Plenárne prednášky významných slovenských vedcov organizované O4H

Doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc.
Centrum interdisciplinárnych biovied CNIC Košice
13.4.2023
Vývoj laterálnych prietokových rýchlo testov na včasnú detekciu onkohematologických ochorení a identifikácia inhibítorov agregácie patologických foriem voľného ľahkého reťazca IgG z knižnice FDA schválených liečiv.

Prof. Ing. Milan Nagyi, CSc.
5.10.2023
Horčiny – panacea?
Abstrakt: Prednáška sumarizuje aktuálne poznatky o štruktúrnej rozmanitosti, rastlinných zdrojoch a o oficiálnom aj perspektívnom terapeutickom využívaní horko chutiacich rastlinných obsahových látok (horčín)

Dr. Ing. Michal Májek
5.10.2023
Aktivácia organických molekúl prenosom elektrónu – od fotokatalýzy k mechanochémii

Doc. Ing. Ján Brindza, CSc
2.5.2024
Fenomenálny peľ a jedinečné včelie peľové obnôžky

Ing. Daniel Bucko
2.5.2024
predstavenie spoločnosti Calendula