Predmetom činnosti  združenia je:

 • zabezpečenie komplexného servisu pre členov združenia v oblasti vedy, výskumu a vývoja, vzdelávania a budovania infraštruktúry a informačnej a komunikačnej podpory pri presadzovaní ich záujmov, zámerov a cieľov
 • príprava a implementácia spoločných projektov v oblasti vedy, výskumu, vývoja a implementácie získaných poznatkov do výrobnej praxe
 • výkon koordinovaného manažmentu, publikačnej a propagačnej činnosti, vydavateľská, publikačná, marketingová podpora a diseminačná činnosť
 • zabezpečenie medzinárodnej spolupráce v oblastiach činnosti združenia a jeho členov
 • realizácia zmluvného výskumu pre členov združenia i pre externé subjekty
 • realizácia vlastných projektov základného výskumu, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
 • zabezpečenie infraštruktúry pre aktivity združenia a jeho členov
 • zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva združenia, resp. v rámci predmetu činnosti združenia aj duševného vlastníctva členov združenia
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

6. 2. 2015 na rokovaní Rady združenia Dr. Ing. Robert Mistrík predseda vedeckej rady združenia voľne formuloval predmet výskumu, ktorý sa stal light motívom spolupráce O4H

 1. Mak je prirodzená surovina pre Sanecu, zabehnutá infraštruktúra počnúc dodávateľmi a končiac spracovaním. Zrejme to bude rastlina bohatá na alkaloidy, aj mimo tých, ktoré sa dnes využívajú. Preto je to vhodná rastlina! Orientácia na prírodné zdroje
 2. Bio syntéza známych ale aj nových derivátov je nie len komerčne zaujímavá, ale hlavne realisticky cieľ, pretože v nasej zostave, pri nasej infraštruktúre a hlavne, že nemáme stovky miliónov, nemôžeme snívať o hľadaní syntetického lieku na Alzheimera
 3. Dnes je bežnou praxou semi syntéza prírodných látok, pretože syntetizovať komplexné molekuly môže byt extrémne drahé, alebo aj nemožné. Preto sa dnes kombinuje biotechnológia a syntéza. Nehovoriac o tom, syntéza môže dodať ktorejkoľvek prírodnej molekule ten správny efekt. Takže bio syntéza spojená so syntézou. Tým by si prišli na svoje aj kolegovia z Tau-chem a aj kilolab by dostal zmysel
 4. Identifikácia a izolácia enzýmov nie je jednoduchý proces, no ako naznačuje Tibor izolovať viaceré enzýmové frakcie, ktoré by produkovali latky nášho záujmu, to by mohlo priniesť ovocie. Tu by sa určite našli CHU SAV ale aj my, pretože by to bolo nevyhnutne spojene s komplikovanou analytikou
 5. Rôzne časti maku by sa mohli podrobiť komplexnej metabolomickej analýze, ktorá by mohla naznačiť kam sa mame uberať. CHU a my by sme to radi robili
 6. Biotechnologická zložka by bola doménou Tibora
 7. Určite by bolo potrebné nadchnúť pre tuto ideu Vladimíra Pätoprstého a Jana Muchu, nielen preto, že budú žiadatelia projektu, ale aj preto, že majú interdisciplinárne know-how. Jozef je skúsený manažér, Tibor je biochemik, Vlado syntetik, ja analytik. Chlapci z CHU majú veľmi dobre znalosti a skúsenosti zo všetkých týchto oblasti čo je neoceniteľne
 8. Nové bio syntetizované, či semi syntetizované látky by sa mohli skúšať na efekt, čo by mohlo byť doménou farmaceutov zo SAV